Oorsprong van het project

Bij het opstellen van mijn thesis in HR management heb ik een indrukwekkend aantal workshops over diversiteit en inclusie gevolgd. Al deze sessies hebben me versterkt in mijn overtuiging dat onze rijkdom in onze verschillen ligt.

Tijdens de vele sessies met Diversity Managers heb ik gemerkt dat er wel veel sensibiliseringstools bestaan rond diversiteit, maar nauwelijks rond inclusie. Na mijn thesisverdediging begreep ik dat ik iets interessants op het spoor was: de ontwikkeling van een praktische en doeltreffende tool die de scholen en bedrijven kan helpen om veranderingen door te voeren en gedragingen diepgaand te beïnvloeden.

Ik heb het prototype van een spel bedacht en dit onderworpen aan verschillende testgroepen met een zo divers mogelijk profiel. Na een jaar bijsturing en optimalisatie heeft Khaleǐdoscope® het licht gezien.

Onze waarden

Respect

Respect voor onderlinge verschillen, maar ook voor de persoon en zijn/haar identiteit. Het is pas wanneer ieder van ons zich erkend en gewaardeerd voelt voor wie we zijn dat we onszelf durven zijn en ons volle potentieel kunnen aanboren.

Samenwerking

Door onze krachten te bundelen kunnen we onze realiteit beïnvloeden. Collectieve intelligentie is een krachtige hefboom tot verandering. Door onze ideeën en inspanningen te delen, komen we tot een meer volledige, inclusieve en dus ook doeltreffende oplossing.

Actie

Om een taal te leren, moet je ze gebruiken en om de taal te gebruiken, moet je de behoefte ertoe voelen. Hetzelfde geldt voor inclusie: om de noodzaak ervan te voelen, moet je je bewust worden van discriminatie en om een inclusieve attitude aan te nemen, moet je je deze eigen maken en in de praktijk brengen.

Wie ben ik?

k ben vertaalster van opleiding en licentiaat in meertalige communicatie in bedrijven. Ik heb gedurende bijna 15 jaar via vertalingen en taalopleidingen in bedrijven mensen geholpen om elkaar te begrijpen.

Doorheen die ervaringen ben ik gaan beseffen dat ik ook een boodschap had; een boodschap van openheid en inclusie.

Met jaren ervaring als vertaalster en expertise in HR, gendermainstreaming en sociaal recht onder de arm, heb ik beslist om weer naar school te gaan en een diploma HR management te behalen om de dingen van binnenuit te kunnen veranderen. Na een boeiende stage in de afdeling Diversity & Inclusion bij BNP Paribas Fortis, heb ik mijn thesis gewijd aan inclusief leiderschap. En hier is ook het idee ontstaan voor een tool die inclusie in de praktijk moest promoten. Het theoretische model van inclusief leiderschap dat ik heb ontwikkeld is zeker interessant, maar het is ook niet meer dan dat, een theorie. Ik wilde ook actie ondernemen en heb daarom Khaleǐdoscope® bedacht en mijn vertaalbureau omgetoverd tot Inclusive Games, een BV gespecialiseerd in de ontwikkeling van praktische en ludieke tools ter promotie van inclusie.

Cécile Cormier